SÚČASNOSŤ

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2007 spolu 268
  muži 119
  ženy 149
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 30
 • Produktívny vek (15-54) ženy 73
 • Produktívny vek (15-59) muži 77
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 88
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -3
  muži -3
  ženy 0
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Reklamy

%d bloggers like this: