PRÍRODA

    Janovík leží v severnej časti Košickej kotliny v doline Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 230 m n. m. a v chotári 205 – 270 m n. m.

    Odlesnený chotár na nízkej pahorkatine a nive Torysy tvoria usadeniny mladších treťohôr, štvrtohorné náplavy Torysy, na svahoch je súvislý pokrov svahových hlín. Má hnedozemné, hnedé lesné, illimerizované a nivné pôdy.

Reklamy

%d bloggers like this: