HISTÓRIA

    Obec sa spomína z roku 1330 ako majetok komesa Boduna z rodu Abovcov. Obec je doložená z roku 1330 ako Jan, neskôr ako Iwan (1351), Janowik (1773); maďarsky Jánocska;

    V roku 1427 mala 16 port. Patrila rôznym zemepánom, od 17. storočia Sztárayovcom a Péchyovcom. V roku 1787 bolo v obci 31 domov a 215 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 32 domov a 232 obyvateľov. Boli roľníci, zaoberali sa aj povozníctvom.

    V roku 1831 sa zúčastnili sedliackeho povstania. Ján je dodnes poľnohospodárskou obcou. JRD (Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Košiciach a Prešove.

Reklamy

%d bloggers like this: